Koduj z Avą w przedszkolu

Koduj z Avą w przedszkolu

Cena: 1 230,00 zł KUP

Kochane Przedszkolaki! Pomóżcie Avie znaleźć zagubine skarby, zbierzcie owoce i warzywa w ogródku, namalujcie kolorowe mozaiki dla mieszkańcow Galaktyki Funn! Ava zabierze Was w podróż po zakątkach Galaktyki Funn. Razem z nią wykonacie wiele misji dla dobra mieszkańców galaktyki. Towarzyszenie Avie to świetna zabawa i okazja do stawiania pierwszych kroków w świecie kodowania. Interaktywne plansze do kodowania stymulują rozwój percepcji wzrokowej, orientacji przestrzennej, myślenia logicznego i algorytmicznego. Kodujcie razem z Avą w przedszkolu, a będzie to początek Waszej wspaniałej przygody z kodowaniem! 768 gotowych interaktywnych plansz czeka na zdobywców zakodowanej Galaktyki Funn!

Aplikacje zawarte w kursie


Interaktywne plansze do kodowania "Koduj z Avą w przedszkolu" to 26 aplikacji, pogrupowanych w 7 działów tematycznych.

PRZEWODNIK PO PAKIECIE

Opracowanie pakietu: LavaVision

ZOBACZ PDF

 

Więcej na: www.motioncube.io/pl/pakiet/koduj-z-ava

Graficzne kodowanie

Stwórz własny obraz

Koduj z Avą w przedszkolu

Na Planecie Artystów jej mieszkańcy tworzą rozmaite obrazy. Dołącz do grona artystów. Stwórz dzieło sztuki według własnego pomysłu! Swobodnie tworząc ilustracje na planszy rozwijać będziesz swoją twórczość i pomysłowość, a także koordynację wzrokowo-ruchową. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Odwzoruj kolorowe obrazy

Koduj z Avą w przedszkolu

Na Planecie Artystów brakuje rąk do pracy! Lokalni twórcy potrzebują Twojej pomocy, aby wszyscy mieszkańcy Galaktyki Funn otrzymali zamówione obrazy. Bądź jak Ava Artystka! Odwzoruj obrazy, używając kolorów zamieszczonych na dole planszy. Dzięki porównywaniu ilustracji, dostrzeganiu różnic i podobieństw będziesz rozwijać percepcję wzrokową, stymulować koordynację wzrokowo-ruchową, doskonalić umiejętności koncentracji uwagi. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Sekwencje znaków

Odnajdź metę szlaku

Koduj z Avą w przedszkolu

Ava udała się na Planetę Odkrywców, aby zbadać nowe lądy. Niestety, mapy opracowane przez jej przodków są bardzo stare i zniszczone. Pomóż Avie je oczytać, aby mogła dotrzeć do celu bezpiecznie. Plansza została zapełniona starożytnymi symbolami. Prześledź ciąg znaków nad planszą i wskaż na mapie, dokąd prowadzi. Rozpoznając przedmioty ułożone w grupach, szeregach, rozpoznając rytmy, odtwarzając układy przedmiotów, doskonalić będziesz percepcję wzrokową, kształtować umiejętność klasyfikacji przedmiotów. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Wyznacz nowy szlak na mapie

Koduj z Avą w przedszkolu

Na Planecie Odkrywców Ava znalazła kilka zaszyfrowanych dróg, których nie opisuje żadna ze znanych jej map. Pomóż Avie wytyczyć nowe ścieżki, które w przyszłości pomogą innym podróżnikom bezpiecznie przemieszczać się po planecie. Ułóż swój ciąg starożytnych znaków i wytycz nim nową trasę. Pamiętaj, aby zaznaczyć zielonym kolorem, gdzie zaczyna się ścieżka oraz czerwonym, w którym miejscu ma się zakończyć. Tworząc własną sekwencję symboli, układając przedmioty w szeregi, rytmy stymulować będziesz umiejętność twórczego rozwiązywania problemów oraz umiejętność tworzenia układów i wzorów. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Wyznacz trasę na mapie

Koduj z Avą w przedszkolu

Ava, poszukując nowych tras na Planecie Odkrywców, korzysta z map opracowanych przez swoich przodków. Niektóre z nich są jednak stare i zniszczone. Aby dotrzeć do celu, potrzebuje Twojej pomocy w ich odkodowaniu. Prześledź ciąg starożytnych znaków, znajdujący się nad mapą i wskaż Avie trasę. Użyj bloczków ze strzałkami. Układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi, przećwiczysz tworzenie algorytmów, a rozpoznając przedmioty ułożone w szeregach, kształtować będziesz umiejętność stosowania układów i wzorów. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Znajdź zakodowaną metę

Koduj z Avą w przedszkolu

Podczas pobytu na Planecie Odkrywców Ava znalazła zaszyfrowane mapy. Pomóż Avie znaleźć koniec drogi. Sprawdź, dokąd prowadzą bloczki ze strzałkami i wskaż metę trasy na planszy. Odczytując kod zapisany za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów, wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Ucieczki z labiryntów

Odzyskaj skradzione skarby

Koduj z Avą w przedszkolu

Ava, jako dzielny i oddany mieszkańcom Szeryf, tropi zagubione i skradzione drogocenne przedmioty. Pomóż jej w tej ważnej misji. Za pomocą strzałek ułóż trasę, jaką ma pokonać Szeryf Ava, prowadząc ją do wyjścia z labiryntu. Pamiętaj, aby przejść przez wszystkie pola z zagubionymi przedmiotami. Stosując warunek przejdź przez pole, aby zebrać, kształtować będziesz umiejętności tworzenia sekwencji poleceń i algorytmów. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Omiń pułapki w labiryncie

Koduj z Avą w przedszkolu

Na mieszkańców Planety Dzikiego Zachodu czyha wiele niebezpieczeństw. Szeryf Ava, patrolując ulice swojego miasteczka, musi omijać pułapki, jadowite zwierzęta i kłujące rośliny. Za pomocą strzałek ułóż trasę, jaką ma pokonać Szeryf Ava, prowadząc ją do wyjścia z labiryntu. Omijaj pola, na których są przeszkody! Stosując warunek omiń pole z pułapką, kształtować będziesz umiejętność budowania sekwencji poleceń i algorytmów . Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Zbierz skarby, omijaj pułapki

Koduj z Avą w przedszkolu

Mieszkańcy Planety Dzikiego Zachodu potrzebują pomocy Szeryfa Avy w odnalezieniu przedmiotów, które wypadły na drogę z uszkodzonego wozu. Na Avę czyha jednak wiele niebezpieczeństw, musi być bardzo czujna! Za pomocą strzałek ułóż trasę, jaką ma pokonać Szeryf Ava, prowadząc ją do wyjścia z labiryntu. Pamiętaj, aby przejść przez wszystkie pola z zagubionymi przedmiotami i ominąć te, na których są przeszkody! Stosując warunki kształtować będziesz umiejętność tworzenia algorytmów i sekwencji poleceń. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Znajdź wyjście z labiryntu

Koduj z Avą w przedszkolu

Szeryf Ava pilnuje, aby na Planecie Dzikiego Zachodu panował ład i porządek. Czasem jednak, spacerując ciemnymi ulicami miasteczka, gubi się i nie wie, w jaki sposób wrócić na posterunek. Z Twoją pomocą Szeryf Ava z pewnością znajdzie wyjście z labiryntu. Stwórz instrukcję wyjścia z labiryntu, układając kod ze strzałek. Zapisując kod za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów na planszy, wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Znajdź posterunek

Koduj z Avą w przedszkolu

Szeryf Ava musi przypilnować, aby na ulicach miasteczka panował spokoj. Pomóż Avie i wskaż miejsca, do których musi dotrzeć, aby mogła zakończyć codzienny patrol. Prześledź trasę wyznaczoną przez bloczki ze strzałkami. Wskaż Avie metę, do której musi dojść, aby zakończyć codzienny patrol. Odczytując kod zapisany za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów, wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Ścieżki w ogrodach

Omiń pułapki w ogrodzie

Koduj z Avą w przedszkolu

Nie wszystkie rzeczy, jakie Ava znajduje na grządkach, nadają się do zebrania! W ogrodzie żyje wiele stworzonek, których nie można zdeptać, trzeba także uważać na zgniłe rośliny oraz błoto i kamienie. Ułóż kod, korzystając z bloczków ze strzałkami w taki sposób, aby ominąć wszystkie rzeczy, które nie są dojrzałymi warzywami i owocami! Stosując warunek omiń pole z pułapką kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz doskonalić będziesz umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków roślin. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Sezon w ogrodzie

Koduj z Avą w przedszkolu

W ogrodzie można zbierać rośliny nadające się do zjedzenia, jak i natrafić na przeszkody. Rozróżnianie ich jest bardzo ważne, kiedy Ava Ogrodniczka porusza się po grządkach. Ułóż kod, korzystając z bloczków ze strzałkami w taki sposób, aby zebrać kwiaty, dojrzałe warzywa i owoce, a ominąć wszystkie rzeczy nie nadające się dla mieszkańców Galaktyki! Stosując warunki, kształtować będziesz umiejętność tworzenia algorytmów i sekwencji poleceń. Rozwijać będziesz także umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków roślin i zwierząt. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Zapełnij spichlerze

Koduj z Avą w przedszkolu

Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Jeśli nie zbiorą plonów na czas, zbiory zepsują się, a mieszkańcom Galaktyki Funn może zabraknąć jedzenia! Użyj bloczków ze strzałkami, aby wyznaczyć Avie Ogrodniczce drogę do furtki! Pamiętaj, aby zebrać wszystkie kwiaty, dojrzałe owoce i warzywa! Stosując warunek przejdź przez pole, aby zebrać, kształtować będziesz umiejętność tworzenia algorytmów oraz poćwiczysz rozpoznawanie popularnych gatunków roślin. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Zbierz plony

Koduj z Avą w przedszkolu

Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Jeśli nie zbiorą plonów na czas w Galaktyce Funn zabraknie jedzenia! Użyj bloczków ze strzałkami, aby wyznaczyć Avie drogę do celu. Określając położenie przedmiotów na płaszczyźnie, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kształtować będziesz umiejętność tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Zbierz płatki kwiatów

Koduj z Avą w przedszkolu

Niektóre kwiaty przez silny wiatr straciły płatki! Teraz mieszkańcy nie mogą złożyć odpowiednich wzorów kwiatowych, dlatego bardzo potrzebują Twojej pomocy. Pomóż Avie zebrać elementy kwiatków zgodnie ze wzorem, używając bloczków ze strzałkami, a następnie doprowadź ją do wyjścia. Kolejność zbierania płatków nie ma znaczenia. Płatki w innych kolorach należy ominąć. Rozpoznając wzory przedmiotów, doskonalić będziesz percepcję wzrokową i kształtować umiejętność klasyfikacji przedmiotów. Określając położenie przedmiotów na płaszczyźnie, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, kształtować będziesz umiejętność tworzenia sekwencji poleceń. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Znajdź drogę wśród grządek

Koduj z Avą w przedszkolu

Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Kończy się sezon, więc czeka ich wiele pracy i już teraz martwią się, że nie zdążą zebrać wszystkich plonów! Używając bloczków ze strzałkami ułóż drogę między grządkami, którą pokona Ava Ogrodniczka żeby dotrzeć do kwiatów, warzyw i owoców! Zapisując kod za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów na planszy wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Znajdź wyjście z ogrodu

Koduj z Avą w przedszkolu

Ogrody Planety Ogrodników często są bardzo rozległe i łatwo się na nich zgubić. Prześledź bloczki ze strzałkami i wskaż Avie miejsce, w którym znajduje się bramka ogrodu. Odczytując kod zapisany za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów, wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Litery i słowa

Dodaj wyrazy do Archiwum

Koduj z Avą w przedszkolu

Wyrazy w Archiwum zostały ukryte na planszach. Pomóż Avie Bibliotekarce je odnaleźć, aby uporządkować zbiory w Archiwum. Odczytaj wyraz podany u góry i odszukaj go na planszy. Wskaż, na którym polu znajduje się jego ostatnia litera. Odnajdując wyraz na planszy, dokonując syntezy słuchowej wyrazów, doskonalić będziesz orientację przestrzenną i kształtować umiejętność czytania, systematycznie zapoznając się z literami. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Odczytaj wyblakłe karty

Koduj z Avą w przedszkolu

Wiele kart z wyrazami przebywających w Archiwum wytarło się i wyblakło. Teraz Ava Bibliotekarka potrzebuje pomocy z odczytaniem wyrazów. Zaznacz na planszy z literami wyraz zgodnie z podświetlonymi polami z pustej planszy. Odwzorowując położenie pól, dokonując syntezy słuchowej wyrazów, doskonalić będziesz orientację przestrzenną i kształtować umiejętność czytania, systematycznie zapoznając się z literami. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Odczytaj zakodowany wyraz

Koduj z Avą w przedszkolu

Ava na Planecie Bibliotekarzy porządkuje wyrazy wraz z ich kodami. Jednak wiele słów wymaga odnalezienia, aby mogły zostać udostępnione innym mieszkańcom Galaktyki Funn. Połącz kod z bloczków z wyrazem, aby Ava Bibliotekarka mogła dokończyć pracę. Prześledź kod ułożony za pomocą bloczków ze strzałkami i odczytaj wyraz, który został zagubiony na planszy! Odczytując trasę zapisaną za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi, dokonując syntezy słuchowej wyrazów, doskonalić będziesz orientację przestrzenną i kształtować umiejętność czytania, systematycznie zapoznając się z literami. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Zakoduj zagubione wyrazy

Koduj z Avą w przedszkolu

Na Planecie Bibliotekarzy znajduje się wiele wyrazów, które zapomniano dodać do Archiwum. Dopóki nie posiadają własnego kodu, nikt nie będzie mógł z nich skorzystać! Zakoduj podane nad planszą wyrazy, używając bloczków ze strzałkami. Pamiętaj, że litery w wyrazie muszą zostać ułożone we właściwej kolejności! Zapisując trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, dokonując syntezy słuchowej wyrazów, doskonalić będziesz orientację przestrzenną i kształtować umiejętność czytania, systematycznie zapoznając się z literami. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Cyfry

Wyjdź z pułapki - malejące

Koduj z Avą w przedszkolu

Ava została uwięziona w laboratorium przez Złego Naukowca. Pomóż jej wydostać się z pułapki. Za pomocą bloczków ze strzałkami ułóż kod, który wyznaczy Avie trasę od największej do najmniejszej liczby. Kolejna liczba na trasie ma być o jeden mniejsza. Porządkując liczby od największej do najmniejszej - od 1 do 10, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz zrozumiesz podstawowe pojęcia i działania matematyczne. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Wyjdź z pułapki - rosnące

Koduj z Avą w przedszkolu

Zły Naukowiec uwięził Avę w laboratorium. Pomóż jej wydostać się z pułapki. Za pomocą bloczków ze strzałkami ułóż kod, który wyznaczy Avie trasę od najmniejszej do największej liczby. Kolejna liczba na trasie ma być o jeden większa. Porządkując liczby od najmniejszej do największej - od 1 do 10, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi, rozwijać będziesz umiejętność układania algorytmów oraz zrozumiesz podstawowe pojęcia i działania matematyczne. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Zbierz numery z planszy

Koduj z Avą w przedszkolu

Naukowcy mają ważne zebranie, ale nie wszyscy z nich o tym pamiętają! Pomóż Avie zawiadomić kolejnych naukowców, odwiedzając ich domy. Spraw, by spotkanie się odbyło. Za pomocą bloczków ze strzałkami wyznacz trasę, która pozwoli Avie odwiedzić wszystkie numery domów w porządku rosnącym. Każdy dom Ava może odwiedzić tylko raz. Porządkując liczby od najmniejszej do największej - od 1 do 100, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi, rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz zrozumiesz podstawowe pojęcia i działania matematyczne. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Współrzędne

Stwórz potrzebne lekarstwa

Koduj z Avą w przedszkolu

ZZadaniem Alchemików jest przygotowywanie leków dla mieszkańców wszystkich planet Galaktyki Funn. Każdy ze specyfików pomaga przy innej dolegliwości. Pomóż Avie przygotować potrzebne leki! Dopasuj składniki do określonych kolorów zgodnie ze wzorami zapisanymi w księgach. Rozpoznając figury geometryczne, zaznaczając punkty na planszy, posługując się układem współrzędnych kształtować będziesz percepcję wzrokową oraz wspierać rozwój orientacji przestrzennej. Aplikacja przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z możliwością podziału widoku na dwie plansze.

Dlaczego warto Kodować z Avą w przedszkolu?


  • To zbiór ćwiczeń i zabaw, które poprzez dostosowanie odpowiedniego poziomu, stają się precyzyjnie dobranym środkiem dydaktycznym.
  • Wprowadź najmłodszych do świata kodowania w ciekawy i interaktywny sposób.
  • Wspieraj rozwój myślenia logicznego i analitycznego u dzieci na dużym, atrakcyjnym pod względem graficznym formacie.
  • Sprawdzone i polecane przez dzieci i nauczycieli.
  • Ergonomiczny i intuicyjne interfejs plansz.
  • Podróżowanie z Avą kształci!
Koduj z Avą w przedszkoluOpracowanie: LavaVision: https://motioncube.io/

O co chcesz zapytać?

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania od MENTOR Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Przecławiu, Będargowo 29a, 72-005 Przecław; drogą elektroniczną oraz telefoniczną/sms/mms informacji handlowych związanych z działalnością MENTOR Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Przecławiu, w szczególności informacji o produktach, usługach, publikacjach, konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez MENTOR Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Przecławiu. Powyższa zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

KONTAKT

telefon: +48 (91) 488 51 51
e-mail:

ADRES

Mentor
Będargowo 29a,
72-005 Przecław