Koduj z Avą

Koduj z Avą

Cena: 1 599,00 zł KUP

Ava podróżując między planetami Galaktyki Funn wykonuje wiele misji w trosce o spokojne życie jej mieszkańców. Towarzyszenie Avie w przemierzaniu Galaktyki Funn to przede wszystkim świetna zabawa! Jednakże czas spędzony z Avą to nie tylko dobra zabawa, to także okazja do stymulowania rozwoju percepcji wzrokowej, orientacji przestrzennej, myślenia logicznego i algorytmicznego.

Aplikacje zawarte w kursie


Kurs Koduj z Avą składa się z 54 aplikacji, podzielonych na 7 działów tematycznych.

PRZEWODNIK PO PAKIECIE

Opracowanie pakietu: LavaVision

ZOBACZ PDF

 

Więcej na: www.motioncube.io/pl/pakiet/koduj-z-ava

Graficzne kodowanie

Dokończ obrazy - symetria

Koduj z Avą

Ava w pracowni artystycznej tworzy barwne wzory na tkaninach. Duża ilość zamówień od mieszkańców Planety Artystów sprawia, że Ava musi cały czas wymyślać nowe wzory. Widzisz tylko połowę rysunku - dokończ go kolorując puste pola, tak jak w lustrzanym odbiciu. Uzupełniając ilustrację zgodnie z podanym wzorem i stosując zasadę odbicia lustrzanego utrwalisz pojęcie pion, poziom, oraz rozwiniesz percepcję wzrokową.

Odwzoruj kolorowe obrazy

Koduj z Avą

Na Planecie Artystów brakuje rąk do pracy! Lokalni twórcy potrzebują Twojej pomocy, aby wszyscy mieszkańcy Galaktyki Funn otrzymali zamówione obrazy. Pomóż Avie uzupełnić barwne plansze zgodnie z podanym wzorem! Dzięki porównywaniu ilustracji, dostrzeganiu różnic i podobieństw będziesz rozwijać percepcję wzrokową, stymulować koordynację wzrokowo-ruchową, doskonalić umiejętności koncentracji uwagi.

Rozpoznaj wzór kolorowej mozaiki

Koduj z Avą

Ava w pracowni artystycznej tworzy wielobarwne mozaiki. Czasem przez ogromną liczbę zamówień nie zdąża jednak dostarczyć ich na czas. Pomóż Avie i uzupełnij brakujące fragmenty mozaiki. Dzięki temu mieszkańcy planety dostaną swoje zamówienia na czas! Odwzorowując rysunek na planszy, kontynuując mozaikę zgodnie z podanym wzorem poznasz pojęcia: pion, poziom, skos oraz będziesz rozwijać percepcję wzrokową.

Twórz obrazy ze współrzędnych

Koduj z Avą

Na Planecie Artystów nawet obrazy są zaszyfrowane. Mieszkańcy nie lubią nudy! Nasza bohaterka zakodowała ilustracje dla swoich przyjaciół używając współrzędnych. Korzystając z instrukcji stwórz obraz. Dzięki odwzorowaniu rysunku na planszy, odczytywaniu współrzędnych, posługiwaniu się instrukcją zapisaną za ich pomocą będziesz rozwijać percepcję wzrokową, kształtować orientację przestrzenną, stymulować koordynację wzrokowo-ruchową.

Stwórz własny obraz

Koduj z Avą

Mieszkańcy Planety Artystów tworzą rozmaite obrazy. Dołącz do ich grona i stwórz dzieło sztuki według własnego pomysłu! Swobodnie tworząc ilustracje na planszy rozwijać będziesz swoją twórczość i pomysłowość, a także koordynację wzrokowo-ruchową.

Zakoduj obrazy - współrzędne

Koduj z Avą

Niektórzy mieszkańcy Planety Artystów dopiero zaczynają swoją przygodę z malarstwem. Aby zakodować obraz przyporządkuj współrzędne dla każdego z pól na planszy. Dzięki Tobie kolejni mieszkańcy planety będą rozwijać swoje umiejętności plastyczne. Posługując się układem współrzędnych do opisywania pól na planszy będziesz stymulować koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijać percepcję wzrokową i orientację przestrzenną.

Sekwencje

Odnajdź metę szlaku

Koduj z Avą

Ava udała się na Planetę Odkrywców, aby zbadać nowe lądy. Niestety mapy opracowane przez jej poprzedników są bardzo stare i zniszczone. Pomóż Avie je oczytać, aby mogła dotrzeć do celu. Prześledź sekwencję starożytnych znaków i wskaż dokąd prowadzi. Rozpoznając przedmioty ułożone w grupach, szeregach, rozpoznając rytmy, odtwarzając układy przedmiotów doskonalić będziesz percepcję wzrokową, kształtować umiejętność klasyfikacji przedmiotów.

Wyznacz nowy szlak na mapie

Koduj z Avą

Na Planecie Odkrywców Ava znalazła kilka dróg, których nie opisuje żadna ze znanych jej map. Pomóż jej stworzyć nowe ścieżki. Ułóż według własnego pomysłu drogę, która w przyszłości pomoże bezpiecznie przemieszczać się po planecie. Tworząc własną sekwencję symboli, układając przedmioty w szeregi, rytmy stymulować będziesz umiejętność twórczego rozwiązywania problemów oraz umiejętność tworzenia układów i wzorów.

Wyznacz trasę na mapie

Koduj z Avą

Ava poszukując nowych tras na Planecie Odkrywców korzysta z map opracowanych przez swoich poprzedników. Niektóre z nich są jednak stare i zniszczone. Prześledź sekwencję i wskaż trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, aby pomóc Avie dojść do końca drogi pokazanej na mapie. Układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi, rozpoznając rytm układu przedmiotów wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej i logiczne myślenie.

Wyznacz trasę na mapie - pętle

Koduj z Avą

Mapy Planety Odkrywców pozostawione przez poprzednich podróżników są bardzo stare i zniszczone. Pomóż Avie rozszyfrować starożytne symbole i wskaż za pomocą bloczków ze strzałkami prawidłową trasę. Powtarzające się ruchy zapisz za pomocą strzałki z cyfrą. Układając trasę za pomocą bloczków z pętlą, zrozumiesz zasadę ich działania a rozpoznając przedmioty ułożone w szeregach kształtować będziesz umiejętność stosowania układów i wzorów.

Labirynty

Odzyskaj skradzione skarby

Koduj z Avą

Ava jako dzielny i oddany mieszkańcom Szeryf pomaga w tropieniu zagubionych i skradzionych drogocennych przedmiotów. Pomóż jej je odnaleźć i doprowadź Avę do wyjścia z labiryntu. Pamiętaj, aby przejść przez wszystkie pola z zagubionymi przedmiotami. Stosując warunek „przejdź przez pole, aby zebrać” kształtować będziesz umiejętności stosowania algorytmów oraz tworzenia sekwencji poleceń.

Odzyskaj skradzione skarby - pętle

Koduj z Avą

Przestępcy z kosmosu napadli na bank. Szeryf Ava musi wykazać się odwagą i odzyskać skradzione kosztowności! Ułóż trasę prowadzącą do wyjścia z labiryntu i zwróć mieszkańcom ich skarby. Pamiętaj, aby przejść przez wszystkie pola z zagubionymi przedmiotami. Stosując warunek „przejdź przez pole, aby zebrać” kształtować będziesz umiejętności stosowania algorytmów a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania.

Omiń pułapki w labiryncie

Koduj z Avą

Na mieszkańców Planety Dzikiego Zachodu czyha wiele niebezpieczeństw. Szeryf Ava patrolując ulice swojego miasteczka musi omijać pułapki, jadowite zwierzęta i kłujące rośliny. Stosując warunek „omiń pole z pułapką” kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz tworzenia sekwencji poleceń.

Omiń pułapki w labiryncie - pętle

Koduj z Avą

Na mieszkańców Planety Dzikiego Zachodu czyha wiele niebezpieczeństw. Omiń kłujące rośliny, jadowite zwierzęta i inne pułapki czekające na trasie! Używając bloczków z pętlą omijaj pola, na których są przeszkody. Stosując warunek „omiń pole z pułapką” kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania.

Zbierz skarby, omijaj pułapki

Koduj z Avą

Mieszkańcy Planety Dzikiego Zachodu potrzebują pomocy Szeryfa Avy w odnalezieniu przedmiotów, które wypadły na drogę z uszkodzonego wozu. Na Avę czyha jednak wiele niebezpieczeństw, musi być bardzo czujna! Stosując warunki kształtować będziesz umiejętność tworzenia algorytmów i sekwencji poleceń.

Zbierz skarby, omijaj pułapki - pętle

Koduj z Avą

Mieszkańcy Planety Dzikiego Zachodu potrzebują pomocy Szeryfa Avy w odnalezieniu przedmiotów, które wypadły na drogę z uszkodzonego wozu. Na Avę czyha jednak wiele niebezpieczeństw, musi być bardzo czujna! Stosując warunki kształtować będziesz umiejętność tworzenia algorytmów i sekwencji poleceń a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania.

Znajdź posterunek

Koduj z Avą

Szeryf Ava musi przypilnować, aby na ulicach miasteczka panował spokój. Pomóż Avie i wskaż miejsca, do których musi dotrzeć, aby wyjść z labiryntu i skończyć codzienny patrol. Odczytując kod zapisany za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej.

Znajdź wyjście z labiryntu

Koduj z Avą

Szeryf Ava pilnuje, aby na Planecie Dzikiego Zachodu panował ład i porządek. Czasem jednak spacerując ciemnymi ulicami miasteczka gubi się i nie wie w jaki sposób wrócić na posterunek. Stwórz instrukcję a dzięki Tobie Szeryf Ava z pewnością znajdzie wyjście z labiryntu. Zapisując kod za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów na planszy wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej.

Znajdź wyjście z labiryntu - pętle

Koduj z Avą

Szeryf Ava strzeże bezpieczeństwa mieszkańców Planety Dzikiego Zachodu. Zdarza się jej czasem zgubić w krętych uliczkach miasteczka. Stwórz instrukcję wyjścia z labiryntu układając kod ze strzałek - powtarzające się ruchy zapisz za pomocą strzałki z cyfrą. Określając kierunki, ustalając położenie przedmiotów na planszy wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania.

Wyznacz trasę

Omiń pułapki w ogrodzie

Koduj z Avą

Nie wszystkie rzeczy, jakie Ava znajduje na grządkach nadają się do zebrania! W ogrodzie żyje wiele stworzonek, których nie można zdeptać. Ułóż kod korzystając z bloczków ze strzałkami w taki sposób, aby ominąć wszystkie rzeczy, które nie są dojrzałymi warzywami i owocami! Stosując warunek „omiń pole z pułapką” kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz doskonalić będziesz umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków roślin.

Omiń pułapki w ogrodzie - pętle

Koduj z Avą

Nie wszystkie rośliny na grządkach nadają się do zebrania! W ogrodzie żyje wiele stworzonek, których nie można zdeptać, dodatkowo niektóre plony już się zepsuły. Ułóż kod za pomocą bloczków z pętlą, aby ominąć wszystkie rzeczy, które nie są dojrzałymi warzywami i owocami! Stosując warunek „omiń pole z pułapką” kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania.

Sezon w ogrodzie

Koduj z Avą

W ogrodzie można zbierać rzeczy nadające się do zjedzenia jak i natrafić na przeszkody. Ułóż kod korzystając z bloczków ze strzałkami w taki sposób, aby zebrać kwiaty, dojrzałe warzywa i owoce a ominąć wszystkie rzeczy nie nadające się dla mieszkańców Galaktyki! Stosując warunki kształtować będziesz umiejętność tworzenia algorytmów i sekwencji poleceń. Rozwijać także będziesz umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków roślin i zwierząt.

Sezon w ogrodzie - pętle

Koduj z Avą

Na niektórych grządkach można znaleźć zarówno rzeczy nadające się do zebrania jak i przeszkody takie jak dżdżownice, kamienie, błoto i zgniłe warzywa. Rozróżnienie ich jest bardzo ważne! Stosując warunki kształtować będziesz umiejętność tworzenia algorytmów i sekwencji poleceń. Rozwijać także będziesz umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków roślin i zwierząt a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania.

Zapełnij spichlerze

Koduj z Avą

Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Jeśli nie zbiorą plonów na czas mieszkańcy Galaktyki Funn nie zdążą napełnić spichlerzy! Użyj bloczków ze strzałkami, aby wyznaczyć Avie drogę wyjścia z grządki. Pamiętaj, aby zebrać wszystkie plony! Stosując warunek „przejdź przez pole, aby zebrać” kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz doskonalić umiejętność rozpoznawania popularnych gatunków roślin.

Zapełnij spichlerze - pętle

Koduj z Avą

Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Jeśli nie zbiorą plonów na czas mieszkańcom Galaktyki Funn może zabraknąć jedzenia! Użyj bloczków ze strzałkami, aby Ava zebrała plony z grządki. Stosując warunek „przejdź przez pole, aby zebrać” kształtować będziesz umiejętność stosowania algorytmów a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania.

Zbierz plony

Koduj z Avą

Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Jeśli nie zbiorą plonów na czas w Galaktyce Funn zabraknie jedzenia! Użyj bloczków ze strzałkami, aby wyznaczyć drogę do celu prowadząc Avę Ogrodniczkę między grządkami! Określając położenie przedmiotów na płaszczyźnie, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kształtować będziesz umiejętność tworzenia sekwencji poleceń sterujących obiektem, rozwijać umiejętności stosowania algorytmów.

Zbierz plony - pętle

Koduj z Avą

Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Użyj bloczków ze strzałkami, aby wyznaczyć Avie Ogrodniczce drogę wyjścia z grządki! Pamiętaj, aby zebrać wszystkie plony! Określając położenie przedmiotów na płaszczyźnie, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kształtować będziesz umiejętność tworzenia sekwencji poleceń oraz stosowania algorytmów. Zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania.

Zbierz płatki kwiatów

Koduj z Avą

Niektóre kwiaty przez silny wiatr straciły płatki! Teraz mieszkańcy nie mogą złożyć odpowiednich wzorów kwiatowych. Pomóż Avie zebrać odpowiednie elementy kwiatków używając bloczków ze strzałkami a następnie doprowadź ją do wyjścia. Określając położenie przedmiotów na płaszczyźnie, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kształtować będziesz umiejętność tworzenia sekwencji poleceń oraz stosowania algorytmów.

Znajdź drogę wśród grządek

Koduj z Avą

Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Kończy się sezon, więc czeka ich wiele pracy i już teraz martwią się, że nie zdążą zebrać wszystkich plonów! Używając bloczków ze strzałkami ułóż drogę między grządkami, którą pokona Ava żeby dotrzeć do kwiatów, warzyw i owoców! Zapisując kod za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów na planszy wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej.

Znajdź drogę wśród grządek - pętle

Koduj z Avą

Mieszkańcy Planety Ogrodników potrzebują pomocy! Tegoroczne plony należy zebrać zanim przestaną nadawać się do zjedzenia! Używając bloczków z pętlą ułóż drogę między grządkami, którą pokona Ava Ogrodniczka żeby dotrzeć do kwiatów, warzyw i owoców! Określając kierunki, ustalając położenie przedmiotów na planszy wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej a zapisując kod za pomocą bloczków z pętlą zrozumiesz zasadę ich działania.

Znajdź wyjście z ogrodu

Koduj z Avą

Ogrody Planety Ogrodników często są bardzo rozległe i łatwo się na nich zgubić. Przeanalizuj kod i pomóż Avie odnaleźć drogę do bramki ogrodu! Odczytując kod zapisany za pomocą bloczków ze strzałkami, określając kierunki i ustalając położenie przedmiotów wspierać będziesz rozwój orientacji przestrzennej.

Litery i słowa

Dodaj wyrazy do Archiwum

Koduj z Avą

Niektóre wyrazy w Archiwum nie mają swoich kodów. Przez to nie można ich łatwo odnaleźć. Pomóż Avie Bibliotekarce stworzyć kody do wyrazów i uporządkuj zbiory w Archiwum. Zapisując trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, dokonując syntezy słuchowej wyrazów doskonalić będziesz orientację przestrzenną i kształtować umiejętność czytania, systematycznie zapoznając się z literami.

Odczytaj wyblakłe karty

Koduj z Avą

Wiele kart z wyrazami przebywających w Archiwum wytarło się i wyblakło. Teraz Ava Bibliotekarka potrzebuje pomocy z odczytaniem wyrazów. Pomóż Avie i zaznacz na planszy z literkami wyraz podkreślony na pustej planszy. Odwzorowując trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, dokonując syntezy słuchowej wyrazów doskonalić będziesz orientację przestrzenną i kształtować umiejętność czytania, systematycznie zapoznając się z literami.

Odczytaj zakodowany wyraz

Koduj z Avą

Ava na Planecie Bibliotekarzy porządkuje wyrazy wraz z ich kodami. Wiele słów wymaga odnalezienia, aby móc je udostępnić mieszkańcom Galaktyki Funn. Połącz kod z bloczków z wyrazem, aby Ava mogła dokończyć pracę. Odczytując trasę zapisaną za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi, dokonując syntezy słuchowej wyrazów doskonalić będziesz orientację przestrzenną i kształtować umiejętność czytania, systematycznie zapoznając się z literami.

Zakoduj zagubione wyrazy

Koduj z Avą

Na Planecie Bibliotekarzy znajduje się wiele wyrazów, które zapomniano dodać do Archiwum. Dopóki nie dostaną własnego kodu, nikt nie będzie mógł z nich skorzystać! Zakoduj podane pod planszą wyrazy używając bloczków ze strzałkami. Zapisując trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, dokonując syntezy słuchowej wyrazów doskonalić będziesz orientację przestrzenną i kształtować umiejętność czytania, systematycznie zapoznając się z literami.

Cyfry i działania

Wyjdź z pułapki - rosnące

Koduj z Avą

Zły Naukowiec uwięził Avę w laboratorium. Pomóż jej wydostać się z pułapki pokonując trasę zgodnie z rosnącą kolejnością liczb na planszy. Porządkując liczby od najmniejszej do największej, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych.

Wyjdź z pułapki - malejące

Koduj z Avą

Ava została uwięziona w laboratorium przez Złego Naukowca. Pomóż jej wydostać się z pułapki pokonując trasę zgodnie z malejącą kolejnością liczb na planszy. Porządkując liczby od największej do najmniejszej, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych.

Znajdź parzyste drogowskazy

Koduj z Avą

Na Planecie Naukowców, Ava musi odszyfrować drogowskazy zakodowane za pomocą liczb parzystych. Wyznacz trasę, która będzie przebiegać jedynie po parzystych liczbach. Licząc (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp., układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych.

Znajdź nieparzyste drogowskazy

Koduj z Avą

Aby dostać się do Głównego Budynku Akademii Ava musi odszyfrować drogowskazy zakodowane za pomocą liczb nieparzystych. Wyznacz trasę, która będzie przebiegać jedynie po nieparzystych liczbach. Licząc (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp., układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych.

Zsumuj numery

Koduj z Avą

Ava prowadzi spis powszechny na Planecie Naukowców. W tym celu odwiedza kolejne domki mieszkańców. Pomóż jej przechodząc tylko po tych polach z numerami mieszkań, których wartości po dodaniu dadzą wynik wskazany na mecie. Porządkując wyniki dodawania od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kształtować będziesz umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych.

Dodawaj i odejmuj aż do mety

Koduj z Avą

Ava musi znaleźć biuro do spraw Liczenia. Droga do niego jest zaszyfrowana za pomocą liczb, które trzeba dodać lub odjąć od kolejnych wyników na trasie. Pomóż Avie i wyznacz jej trasę za pomocą bloczków. Porządkując wyniki dodawania i odejmowania od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kształtować będziesz umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych.

Zbierz numery z planszy

Koduj z Avą

Naukowcy mają ważne zebranie, ale nie wszyscy o tym pamiętali! Pomóż Avie zawiadomić kolejnych naukowców odwiedzając ich domy. Spraw, by spotkanie się odbyło. Porządkując liczby od najmniejszej do największej, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych.

Znajdź Dział Dodawania

Koduj z Avą

Ava próbuje dostarczyć ważne dokumenty do działu Dodawania na Planecie Naukowców. Wybierz właściwą drogę za pomocą bloczków ze strzałkami, w której kolejne wyniki dodawania będą ułożone rosnąco. Porządkując wyniki dodawania od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia pojęć i działań matematycznych.

Znajdź Departament Odejmowania

Koduj z Avą

Ava ma dziś dzień próbny w departamencie Odejmowania. Bardzo zależy jej, aby dostać się tam prawidłową ścieżką, w której kolejne wyniki odejmowania będą ułożone rosnąco. Porządkując wyniki odejmowania od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia pojęć i działań matematycznych.

Znajdź Gabinet Mnożenia

Koduj z Avą

Ava Naukowiec otrzymała wezwanie do gabinetu Mnożenia. Wybierz właściwą trasę za pomocą bloczków ze strzałkami, na której kolejne wyniki mnożenia będą ułożone rosnąco. Porządkując wyniki mnożenia od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować umiejętność rozumienia pojęć i działań matematycznych.

Znajdź Biuro Dzielenia

Koduj z Avą

Na Planecie Naukowców tylko niektórymi drogami da się skutecznie dotrzeć do biura Dzielenia. Pomóż Avie i wybierz właściwą trasę za pomocą bloczków, na której kolejne wyniki dzielenia będą ułożone rosnąco. Porządkując wyniki dzielenia od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować rozumienie pojęć i działań matematycznych.

Odnajdź trasę - zbiór działań

Koduj z Avą

Przyjaciele Avy mieszkają w różnych zakątkach Planety Naukowców. Aby ich odwiedzić Ava musi wybrać odpowiednie ścieżki. Pomóż jej wykonać obliczenia, aby mogła spotkać się ze znajomymi. Porządkując wyniki różnych działań od najmniejszego do największego, układając trasę za pomocą bloczków ze strzałkami kierunkowymi rozwijać będziesz umiejętność stosowania algorytmów oraz kształtować rozumienie pojęć i działań matematycznych.

Współrzędne

Stwórz potrzebne lekarstwa

Koduj z Avą

Zadaniem Alchemików jest przygotowywanie leków dla mieszkańców wszystkich planet Galaktyki Funn. Pomóż Avie przygotować potrzebne leki! Dopasuj składniki do określonych kolorów zgodnie ze wzorami zapisanymi w księgach. Rozpoznając figury geometryczne, zaznaczając punkty na planszy posługując się układem współrzędnych kształtować będziesz percepcję wzrokową oraz wspierać rozwój orientacji przestrzennej.

Znajdź potrzebne składniki lekarstw

Koduj z Avą

Na Planecie Alchemików wszyscy dbają, aby każdy otrzymał swoje lekarstwo! Pomóż Avie odnaleźć potrzebne składniki i spraw, aby zebrała je wszystkie! Współrzędne wskazują substancje, które powinny zostać wykorzystane do opracowania lekarstwa. Odczytaj i zaznacz na planszy prawidłowe składniki! Zaznaczając punkty na planszy posługując się układem współrzędnych kształtować będziesz percepcję wzrokową oraz wspierać rozwój orientacji przestrzennej.

Uporządkuj składniki lekarstw

Koduj z Avą

Księgi dokładnie opisują składniki, jakie powinny być użyte do stworzenia lekarstw. Pomóż Avie poukładać je w odpowiedniej kolejności na planszy! Razem z Avą odczytaj współrzędne podane w Wielkiej Księdze Receptur i poukładaj na planszy składniki lekarstw zgodnie z zaleceniami. Zaznaczając punkty na planszy posługując się układem współrzędnych kształtować będziesz percepcję wzrokową oraz wspierać rozwój orientacji przestrzennej.

Odczytaj położenie planet

Koduj z Avą

Ava musi dowiedzieć się z jakich planet może przywieźć składniki do lekarstw. Odczytaj informacje o położeniu planet, aby Ava mogła zdobyć potrzebne jej składniki! Pomóż Avie i odczytaj położenie zaznaczonych planet a następnie uzupełnij opis współrzędnych. Uzupełniając opis współrzędnych kształtować będziesz umiejętność odczytywania i zaznaczania punktów w układzie współrzędnych.

Odczytaj zakodowane zaklęcia

Koduj z Avą

Na Planecie Alchemików wciąż powstają nowe receptury, więc niektóre kody nie mają jeszcze przypisanych słów! Pomóż Avie odczytać nazwy nowych składników, aby mogła z nich zrobić lekarstwa. Znajdź podane współrzędne i odkryj, jakie wyrazy nie zostały jeszcze zapisane. Odczytując punkty na planszy posługując się układem współrzędnych kształtować będziesz percepcję wzrokową oraz wspierać rozwój orientacji przestrzennej.

Odkoduj stare receptury

Koduj z Avą

Niektóre receptury są bardzo stare, a kody, jakie były im przypisane przepadły. Pomóż Avie w poszukiwaniu odpowiednich liter i przypisz im prawidłowe współrzędne. Wpisz rozwiązania w kratki pod literami. Przypisując współrzędne punktom na planszy kształtować będziesz percepcję wzrokową oraz wspierać rozwój orientacji przestrzennej.Opracowanie: LavaVision: https://motioncube.io/

O co chcesz zapytać?

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania od MENTOR Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Przecławiu, Będargowo 29a, 72-005 Przecław; drogą elektroniczną oraz telefoniczną/sms/mms informacji handlowych związanych z działalnością MENTOR Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Przecławiu, w szczególności informacji o produktach, usługach, publikacjach, konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez MENTOR Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Przecławiu. Powyższa zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

KONTAKT

telefon: +48 (91) 488 51 51
e-mail:

ADRES

Mentor
Będargowo 29a,
72-005 Przecław