Cwiczeniowki wczesnoszkolne

Ćwiczeniówki wczesno-
szkolne

Cena: 1 353,00 zł KUP

Zbiór zadań wczesnoszkolny zawierający ćwiczenia mające na celu poszerzyć oraz utrwalić wiedzę przyrodniczą ucznia; kształtować umiejętności czytania i pisania, wykonywania obliczeń, usprawnić logiczne i analityczne myślenie, utrwalić ortografię, wzbogacić zasób słownictwa, trenować pamięć i koncentrację, a także percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową. Ponadto, pakiet aplikacji jest dwujęzyczny - kontent został opracowany pod kątem języka polskiego oraz angielskiego, co umożliwia rozwijanie kompetencji językowych u uczniów. W pakiecie przygotowano ponad 1700 pytań, a zadania matematyczne są generowane losowo w zakresie wybranego poziomu trudności. To kolekcja szesnastu interaktywnych aplikacji edukacyjnych, obsługiwanych przy użyciu pisaków świetlnych na podłodze interaktywnej z możliwością podziału obszaru pracy na dwie plansze. Aplikacje są atrakcyjną formą zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Dowiedz się więcej


Dla kogo jest przeznaczony?

Dla dzieci w wieku od 6 lat. Pakiet aplikacji wpisuje się w potrzeby edukacyjne na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Aplikacje są przeznaczone również do wykorzystania podczas zajęć z języka angielskiego dla uczniów początkujących i średniozaawansowanych.

Na jakich urządzeniach działa?

Aplikacje przeznaczone są na podłogę interaktywną SmartFloor. Obsługiwane są za pomocą pisaków świetlnych. Obszar pracy na podłodze można podzielić na dwie interaktywne plansze, umożliwiając zabawę z aplikacjami większej liczbie dzieci jednocześnie.

Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania aplikacji w sklepie wbudowanym na podłodze interaktywnej Smartfloor!

Jakie cele realizuje?

Nauka poprzez gry i zabawy!

Nabywanie nowych doświadczeń u dzieci, poznawanie nowych słów, utrwalanie pisowni trudniejszych wyrazów, doskonalenie obliczeń w pamięci odbywa się tutaj poprzez odpowiednio zaprojektowane gry i ćwiczenia. Skacząca żaba pomaga nam trenować pamięć, pszczoła i biedronka motywują nas do poszukiwania dla nich właściwych ścieżek w labiryntach liczb i kształtów. Pośród kolorowych ilustracji ćwiczymy naszą percepcję wzrokową i umiejętność kategoryzowania postaci, przedmiotów, roślin i zwierząt. Podczas zabawy dowiadujemy się o środowiskach występowania różnych gatunków roślin, zwierząt. Na zegarze odczytujemy godziny i minuty i ćwiczymy zapis czasu na elektronicznym budziku. Arytmetyka jest tutaj pełna kolorów, a wyrazy nie są pustym napisem, bo towarzyszą im ilustracje. Składając wyrazy z sylab, oswajamy się szybciej z czytaniem, zaś grając w memory słowno-obrazkowe utrwalamy szybciej zapis wyrazów.

Ponadto, wszystkie aplikacje zostały opracowane również pod kątem języka angielskiego, umożliwiając tym samym edukację językową dla uczniów początkujących i średniozaawansowanych.

Ten pakiet to wspaniała przygoda z edukacją szkolną. Kolorowo, ale bez zbędnych dystraktorów, różnorodnie i w formie mini gier. Bez nudy, bo na wesoło i z wyzwaniami.

Autorzy pakietu starali się odpowiedzieć na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku wczesnoszkolnym, koncentrując się przede wszystkim na wspieraniu sprawności intelektualnych, motorycznych i sensorycznych w czasie zorganizowanych bezpiecznych gier i zabaw.

Co zawiera?

16 aplikacji - Dwie wersje językowe - Losowe zestawy zadań - Wybór poziomów trudności

Aplikacje zawierają bogaty zbiór pytań z kilku dziedzin: przyroda, słownictwo, matematyka, kodowanie.

1700 zdefiniowanych pytań plus losowo generowane pytania dla aplikacji matematycznych.

POBIERZ ULOTKĘ O PAKIECIE

Opracowanie pakietu: LavaVision

ZOBACZ PDF

 

Więcej na: https://motioncube.io/pl/pakiet/cwiczeniowki-wczesnoszkolne

Antonimy

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Dla każdego wyrazu oznaczonego zieloną ramką odszukaj w kolumnie po prawej stronie wyraz o przeciwnym znaczeniu. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: rozumienie znaczenia wyrazów, poszerzanie zasobu słownictwa. Łączenie wyrazów w pary z zestawu 10 lub 20 wyrazów.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Gra pamięciowa

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Zapamiętaj pokazane karty. Zaznacz dowolną kartę, aby je zakryć. Przyporządkuj napisy do obrazków, zaznaczając zakryte pary kart. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: czytanie ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności koncentracji i zapamiętywania. Dwa poziomy trudności w zadaniu: cztery lub sześć par: obrazek - nazwa do zapamiętania.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Kolorowa arytmetyka

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Dopasuj kolory do działań matematycznych, których wyniki są równe liczbom przypisanym do poszczególnych kolorów. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serce. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: myślenie abstrakcyjne, rozwijanie umiejętności rachunkowych. Rodzaje działań arytmetycznych w zadaniu do wyboru: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Wybór zakresu: 20, 50, 100.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Kosze wyrazowe

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Przyporządkuj spadające wyrazy do odpowiednich kategorii. Za pomocą strzałek zmieniaj nazwy kategorii na koszu. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: kategoryzowanie, utrwalanie wiedzy przyrodniczej, czytanie na czas. Dwanaście kategorii wyrazów w ćwiczeniu: owoce i warzywa, drzewa liściaste i iglaste, zwierzęta hodowlane i dzikie, ptaki i ssaki, na lądzie i pod wodą, w powietrzu i pod ziemią.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Kwiatek matematyczny

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Rozwiąż równanie. Zaznacz płatek z liczbą, która po wstawieniu w puste miejsce w równaniu u góry da oczekiwany wynik. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: myślenie abstrakcyjne, rozwijanie umiejętności rachunkowych. Rodzaje działań arytmetycznych w zadaniu: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie w zakresie 20, 50, 100.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Liczbowy labirynt

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Doprowadź biedronkę do kwiatka. Wyznacz trasę, rozpoczynając od pierwszej zaznaczonej liczby. Uwaga: Możesz poruszać się tylko po liczbach parzystych albo nieparzystych. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: kształtowanie rozróżniania liczb parzystych i nieparzystych oraz percepcji wzrokowej. Dwie wielkości plansz do wyboru: 5x5, 7x7.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Literowa łamigłówka

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Zaznacz tylko te wyrazy, które są zbudowane z liter występujących w wyrazie widocznym nad tabelką. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: rozwijanie percepcji, analizy i syntezy wzrokowej.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Miodowy labirynt

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Doprowadź pszczołę do kwiatka. Wyznacz trasę, rozpoczynając od pierwszej zaznaczonej figury. Uwaga: Na kolejną figurę możesz przejść tylko, jeśli ma o JEDEN kąt i bok więcej lub mniej od ostatnio zaznaczonej. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: kształtowanie percepcji wzrokowej, myślenia analitycznego. Dwa poziomy trudności zadań: plansza 5x5, plansza 7x7.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Obrazy symetryczne

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Dokończ kompozycję z kolorów, aby otrzymać lustrzane odbicie wzoru. Zamaluj trójkąty, wybierając uprzednio kolor na dole planszy. Zadanie zostanie zaliczone automatycznie po poprawnym pokolorowaniu obrazu.

Funkcje edukacyjne: kształtowanie umiejętności rozpoznawania wzorów graficznych, rozwijanie percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej. Dwa poziomy trudności: wzór po jednej stronie lub po dwóch stronach osi symetrii.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Ortografia

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Uzupełnij luki w wyrazach. Zaznacz literę i wstaw w odpowiednie pola na planszy. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3

Funkcje edukacyjne: ćwiczenie pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną: u-ó, ż-rz lub h-ch.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Pasujące obrazki

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Na planszy jest pokazanych dwadzieścia obrazków z podpisami. Zaznacz obrazki zgodnie z poleceniem. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: rozumienie poleceń, kategoryzowanie, rozpoznawanie kolorów, przedmiotów, roślin i zwierząt, wsparcie nauki czytania wyrazów.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Porządkowanie liczb

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Pomóż krabowi uporządkować liczby. Zaznaczaj rozgwiazdy w odpowiedniej kolejności - malejącej albo rosnącej. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: porządkowanie liczb, rozwijanie precepcji wzrokowej. Ćwiczenia w zakresach do 10 lub 100.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Ścieżka żaby

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Zapamiętaj kolejność liści, po których skacze żaba. Następnie spróbuj odtworzyć jej trasę. Za każdą błędną odpowiedź lub użycie przycisku Powtórz tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: rozwijanie umiejętności koncentracji i zapamiętywania. Trzy długości sekwencji ruchów żaby do wyboru: trzy, pięć lub sześć ruchów.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Sylabowa układanka

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Zaznacz sylaby, które złożone razem utworzą nazwę obrazka widocznego na planszy. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: rozwijanie umiejętności czytania, dzielenia wyrazów na sylaby. Ćwiczenia w oparciu o wyrazy dwu i trzysylabowe.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Synonimy

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Dla każdego wyrazu oznaczonego zieloną ramką, odszukaj w kolumnie po prawej stronie wyraz o podobnym znaczeniu. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: rozumienie znaczenia wyrazów, poszerzanie zasobu słownictwa. Łączenie wyrazów w pary z zestawu 10 lub 20 wyrazów.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Zegar

Ćwiczeniówki wczesnoszkolne

Odczytaj godzinę na analogowej tarczy zegarowej i zapisz ją w postaci cyfrowej. Pamiętaj: sposób zapisywania godziny zależy od pory dnia. Za każdą błędną odpowiedź tracisz jedno żółte serduszko. Maksymalna liczba błędnych odpowiedzi: 3.

Funkcje edukacyjne: rozwijanie umiejętności określania czasu z interwałem 5 minutowym, zapisu czasu z postaci analogowej na cyfrową w zależności od pory dnia.

Aplikacja dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przeznaczona do pracy indywidualnej. Możliwość podziału obszaru pracy na dwie plansze.

Dlaczego warto wybrać Ćwiczeniówki wczesnoszkolne?


  • To gotowe zestawy ciekawych i rozwijających ćwiczeń dla uczniów klas 1-3.
  • To pakiet 2 w 1, do edukacji wczesnoszkolnej oraz nauki języka angielskiego, bo aplikacje są przygotowane w dwóch wersjach językowych.
  • Interaktywne gry komunikują na bieżąco poprawność rozwiązywania zadań.
  • Wybór poziomu trudności zadań dostępny w każdej aplikacji pozwala na dostosowanie ćwiczenia do etapu rozwoju dziecka.
  • Sprawdzone oraz autorskie pomysły na ćwiczenia inspirowane naturą i potrzebami dzieci, stworzone we współpracy z nauczycielem i psychologiem.
  • Testowane na dzieciach z wynikiem pozytywnym!Opracowanie: LavaVision: https://motioncube.io/

O co chcesz zapytać?

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania od MENTOR Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Przecławiu, Będargowo 29a, 72-005 Przecław; drogą elektroniczną oraz telefoniczną/sms/mms informacji handlowych związanych z działalnością MENTOR Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Przecławiu, w szczególności informacji o produktach, usługach, publikacjach, konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez MENTOR Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Przecławiu. Powyższa zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

KONTAKT

telefon: +48 (91) 488 51 51
e-mail:

ADRES

Mentor
Będargowo 29a,
72-005 Przecław